buchu ابزار استفاده اقتصادی تبلیغات استفاده

buchu: ابزار استفاده اقتصادی تبلیغات استفاده تبلیغات اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار اجتماعی یک میلیون خودروی فاقد معاینه فنی جریمه شدند

رئیس ستاد معاینه فنی پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: یک میلیون خودروی از ابتدای اجرای طرح LEZ جریمه شدند که تنها ۹ هزار ماشین به علت عدم ثبت پلاکشان در سامانه «س

یک میلیون خودروی فاقد معاینه فنی جریمه شدند

یک میلیون خودروی فاقد معاینه فنی جریمه شدند

عبارات مهم : ایران

رئیس ستاد معاینه فنی پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: یک میلیون خودروی از ابتدای اجرای طرح LEZ جریمه شدند که تنها ۹ هزار ماشین به علت عدم ثبت پلاکشان در سامانه «سیم فا» به اشتباه جریمه شده است اند.

سیدنواب حسینی منش در گفتگو با مهر، در خصوص جریمه بعضی از خودروها که دارای معاینه فنی هستند، ولی به علت ثبت نشدن خودروهایشان در سامانه «سیم فا» جریمه شده است اند، افزود: این خودروها دو دسته هستند، خودروهایی که از مراکز معاینه فنی پایتخت کشور عزیزمان ایران برگه گرفتند، ولی در وقت انتقال اطلاعات به سامانه یکپارچه وزارت کشور اطلاعات ثبت نشده و به اشتباه جریمه شدند. این تعداد خودروها بسیار اندک هستند و می توانند با برگه جریمه، برگه معاینه فنی و کارت ماشین به همان مرکز معاینه فنی مراجعه کرده پرونده تشکیل دهند تا جریمه پاکسازی شود.

یک میلیون خودروی فاقد معاینه فنی جریمه شدند

وی ادامه داد: ولی تعداد زیادی از خودروها که دچار چنین مشکلی شده است اند از مراکز معاینه فنی شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران برگه دریافت نکردند. این افراد از مراکز معاینه فنی غیر از شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران برگه گرفته یا برگه معاینه فنی خود را بدون حضور در مراکز معاینه فنی گرفتند که این برگه ها جعلی بوده و جهت همین پلاک ارزش در سامانه سیم فا ثبت نشده و به حق هم جریمه شدند و کاری نیز نمی توان جهت این افراد کرد.

حسینی منش همچنین با اشاره به سیستم خودکار دوربین های ثبت جریمه خودروهای فاقد برگه معاینه گفت: تمام خودروهایی که از سال ۹۰ به قبل چه در ابتدای سال ۹۰ و چه در ماه های آخر این سال برگه دریافت کردند از ابتدای سال ۹۶ به وسیله دوربین ها جریمه می شوند لیکن دوربین ها تمامی خودروهایی را که از سال ۹۰ به قبل دارای برگه معاینه فنی هستند را مشمول بر حال برگه معاینه فنی می داند. بنابراین بسیاری از خودروها بدون آنکه بدانند، مشمول بر حال جریمه شدند، بنابراین آن خودروهایی که از مرکز پایتخت کشور عزیزمان ایران برگه معاینه فنی گرفتند، می توانند به این مراکز مراجعه کردند و پرونده تشکیل دهند و خودروهایی که از مرکز معاینه فنی خارج پایتخت کشور عزیزمان ایران که استاندارد هستند به وزارت کشور مراجعه کرده و جهت پاکسازی جرایم خود تشکیل پرونده دهند.

رئیس ستاد معاینه فنی پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: یک میلیون خودروی از ابتدای اجرای طرح LEZ جریمه شدند که تنها ۹ هزار ماشین به علت عدم ثبت پلاکشان در سامانه «س

رئیس ستاد معاینه فنی پایتخت کشور عزیزمان ایران درخصوص همکاری پلیس جهت پاکسازی جرایم گفت: پلیس راهور پایتخت کشور عزیزمان ایران در این رابطه همکاری خوبی با شهرداری داشته و در حال حاضر ۹هزار پرونده تکمیل و جهت پاکسازی ارسال شده است که این میزان به نسبت خودروهای کل شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران عدد ناچیزی است و هر لحظه در هر طرح جدیدی درصدی اشتباه وجود دارد.

وی افزود: از وقت اجرای LEZ یک میلیون ماشین بخاطر نداشتن معاینه فنی جریمه شدند که این میزان جریمه بسیار اندک است.

حسینی منش تاکید کرد: با نامه نگاری هایی که در حال انجام هست، تمام دیتاهای تازه به سامانه وارد شده است و امیدواریم تا آبان ۹۶ اشتباهات سیم فا به صفر برسد.

یک میلیون خودروی فاقد معاینه فنی جریمه شدند

رئیس ستاد معاینه فنی پایتخت کشور عزیزمان ایران در پاسخ به پرسشی راجع به اینکه قرار بود طرح LEZ به تدریج در شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران تکمیل شود، گفت: ما مجری این طرح هستیم و تصمیم گیر مهم دولت هست، اگر قرار باشد سیاست های محدود کننده جهت خودورهای آلاینده قرار است زیاد شود باید از سوی دولت تصویب و مدیریت شهری به عنوان مجری پروژه آن را اجرا کند.

واژه های کلیدی: ایران | جریمه خودروها | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs